COleControl::SetInitialDataFormats

sanal void SetInitialDataFormats ( );

Açıklamalar

Denetim tarafından desteklenen veri biçimleri listesini başlatmak için çerçeve tarafından çağrılan.

Varsayılan uygulama iki biçimlerini belirtir: CF_METAFILEPICT ve kalıcı özelliği.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index