COleControl::SetForeColor

void SetForeColor ( ole_color dwForeColor );

Parametreleri

dwForeColor

Ön kontrol çizim için kullanılan bir ole_color değeri.

Açıklamalar

Kontrol hisse senedi ForeColor özelliğinin değerini ayarlamak için bu işlevini çağırın. Özellikleri ilgili bu özelliği ve diğer kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: özel bildirim özelliğini ekleyerek, daire örnek öğretici Visual c++ eğitimlerini ve makale ActiveX denetimleri: özellikleri Visual c++ Programcı Kılavuzu.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::SetBackColor, COleControl::GetForeColor, COleControl::OnForeColorChanged

Index