COleControl::SetFont

void SetFont ( LPFONTDISP pFontDisp );

Parametreleri

pFontDisp

Bir yazı gönderme arayüzü için bir işaretçi.

Açıklamalar

Stok kontrol Font özelliğini ayarlamak için bu işlev çağrısı.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::GetFont, COleControl::InternalGetText, COleControl::OnFontChanged

Index