COleControl::SetEnabled

void SetEnabled ( bool bEtkin );

Parametreleri

bEtkin

Denetimin etkinleştirilmesi için ise doğru ; Aksi takdirde yanlış.

Açıklamalar

Stok kontrol etkin özellik değerini ayarlamak için bu işlevini çağırın. Bu özelliği ayarlandıktan sonra OnEnabledChange olarak adlandırılır.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::GetEnabled, COleControl::OnEnabledChanged

Index