COleControl::SetControlSize

bool SetControlSize ( int cx, int cy );

Dönüş değeri

Arama başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

cx

Yeni denetimin genişliğini piksel cinsinden belirtir.

cy

Yeni denetimin yüksekliğini piksel cinsinden belirtir.

Açıklamalar

Ole denetimi penceresi boyutunu ayarlayın ve Denetim sitesi değişiyor kapsayıcıyı bildirmek için bu işlevini çağırın. Bu işlev, denetimin kurucusunda kullanılmamalıdır.

Tüm koordinatları denetimi Windows denetimin sol üst köşesine göre olduğunu unutmayın.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::GetControlSize, COleControl::GetRectInContainer

Index