COleControl::SetCapture

CWnd * SetCapture ( );

Dönüş değeri

Daha önce alınan fare giriş CWnd window nesnesi işaretçisi.

Açıklamalar

Denetimi etkinleştirilmiş ve penceresiz, denetimin konteyner pencerede fare yakalama, denetimin adına ele geçirmek bu işlev neden.

Aksi halde kendisi fare yakalama ( CWnd::SetCaptureile aynı) ele geçirmek için bu işlev neden olur.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::GetCapture, COleControl::ReleaseCapture

Index