COleControl::SetBorderStyle

void SetBorderStyle ( kısa sBorderStyle );

Parametreleri

sBorderStyle

Yeni kenarlık stilini kontrol için; 0, hiçbir sınır gösterir ve 1 normal kenarlık gösterir.

Açıklamalar

Kontrol hisse senedi BorderStyle özellik değerini ayarlamak için bu işlevini çağırın. Denetim penceresi sonra yeniden olacak ve OnBorderStyleChanged denilen.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::GetBorderStyle, COleControl::OnBorderStyleChanged

Index