COleControl::SetBackColor

void SetBackColor ( ole_color dwBackColor );

Parametreleri

dwBackColor

Kontrol çizim arka planı için kullanılan bir ole_color değeri.

Açıklamalar

Kontrol hisse senedi BackColor özelliği değerini ayarlamak için bu işlevini çağırın. Özellikleri ilgili bu özelliği ve diğer kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: özel bildirim özelliğini ekleyerek Visual c++ eğitimlerini ve makale daire örnek eğitimde ActiveX denetimleri: özellikleri Visual c++ Programcı Kılavuzu.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::SetForeColor, COleControl::GetBackColor, COleControl::OnBackColorChanged

Index