COleControl::SerializeStockProps

void SerializeStockProps ( C&Archiveamp; ar );

Parametreleri

ar

E ya da sokmak için bir CArchive nesnesi.

Açıklamalar

Sokmak ya da devlet COleControl hisse senedi özellikleri başlatmak için bu işlev çağrısı: görünüm, BackColor, BorderStyle, resim yazısı, etkin, yazı tipi, ForeColor ve metin. Hisse senedi özellikleri açıklaması için bkz: ActiveX denetimleri: hisse senedi özellikleri ekleme.

COleControl::Serializegeçersiz kılmak için SerializeStockProps, SerializeExtentve SerializeVersion kullanarak bir denetimin ikili kalıcılık performansını artırabilirsiniz. Örneğin, SerializeExtentkoda bakın. Başlatma en iyi duruma getirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: ActiveX denetimleri: optimizasyon.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::SerializeExtent, COleControl::SerializeVersion, COleControl::ResetStockProps

Index