COleControl::SerializeExtent

void SerializeExtent ( C&Archiveamp; ar );

Parametreleri

ar

E ya da sokmak için bir CArchive nesnesi.

Açıklamalar

Sokmak veya denetime ayrılan görüntüleme alanı durumunu başlatmak için bu işlev çağrısı.

COleControl::Serializegeçersiz kılmak için SerializeExtent, SerializeStockPropsve SerializeVersion kullanarak bir denetimin ikili kalıcılık performansını artırabilirsiniz. Aşağıdaki örneğe bakın. Başlatma en iyi duruma getirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: ActiveX denetimleri: optimizasyon.

Örnek

void CMyCtrl::Serialize (C&Archiveamp; ar)
{
    dword dwVersion =
        SerializeVersion (ar, makelong (_wVerMinor, _wVerMajor));
    SerializeExtent(ar);
    SerializeStockProps(ar);

Eğer (ar.IsLoading())
    {
        / / yük özel özellikleri burada
    }
    başka
    {
        / / özel özellikleri burada Kaydet
    }
}

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::SerializeStockProps, COleControl::SerializeVersion

Index