COleControl::SelectStockFont

CFont * SelectStockFont ( cdc * pDC );

Dönüş değeri

Daha önce seçilen CFont nesne için bir işaretçi. Bitirdiğinizde aygıt içeriğini geri bu yazı tipini seçmek için CDC::SelectObject kullanmalısınız.

Parametreleri

pDC

İçine yazı tipinin seçilmesi aygıt içeriği.

Açıklamalar

Hisse senedi Font özelliğini bir aygıt içeriğini seçmek için bu işlev çağrısı.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::GetFont, COleControl::SetFont

Index