COleControl::SelectFontObject

CFont * SelectFontObject ( cdc * pDC, CFontHolder& fontHolder );

Dönüş değeri

Daha önce seçilen yazı tipi için bir işaretçi. Arayan fontHolder, kullandığınız tüm çizim işlemleri bittiğinde o yeniden önceden seçilen yazı CDC::SelectObject için bir parametre olarak geçirerek.

Parametreleri

pDC

Bir aygıt içerik nesnesi işaretçisi.

fontHolder

Seçilen yazı tipini temsil eden CFontHolder nesnesine başvuru.

Açıklamalar

Bir aygıt içeriğini bir yazı tipi seçmek için bu işlev çağrısı.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index