COleControl::ScrollWindow

void ScrollWindow (intxAmount, int ytutar, lpcrectlpRect null= lpcrectlpClipRect null=);

Parametreleri

xAmount

Yatay kaydırma aygıtı birimler cinsinden belirtir. Bu parametre sola kaydırmak için negatif bir değer olmalıdır.

yAmount

Verticall kaydırma aygıtı birimler cinsinden belirtir. Bu parametre yukarı kaydırmak için negatif bir değer olmalıdır.

lpRect

Bir CRect nesne veya pencerenin istemci koordinatları olarak kaydırmak için ole nesnesinin istemci alanı bölümünü belirtir rect yapısını işaret eder. LpRect nullise, tüm ole nesnesinin istemci alanı kaydırılır.

lpClipRect

Bir CRect nesne veya klibe dikdörtgen belirten rect yapısını işaret eder. Dikdörtgenin içine yalnızca piksel kaydırılır. Bile lpRect dikdörtgen dikdörtgenin dışında bit etkilenmez. LpClipRect nullise, hiçbir kırpma kaydırma dikdörtgen gerçekleştirilir.

Açıklamalar

Onun yerinde etkin görüntü ekranında bir alanda ilerlemek penceresiz bir ole nesnesi izin vermek için bu işlev çağrısı.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index