COleControl::ResetVersion

void ResetVersion ( dword dwVersionDefault );

Parametreleri

dwVersionDefault

Co&ntrol.nbsp atanacak sürüm numarası;

Açıklamalar

Sürüm numarası belirtilen değere başlatmak için bu işlev çağrısı.

COleControl::OnResetStategeçersiz kılmak için ResetVersion ve ResetStockProps kullanarak bir denetimin ikili başlatma performansını artırabilirsiniz. ResetStockPropsörneğe bakın. Başlatma en iyi duruma getirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: ActiveX denetimleri: optimizasyon.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::ResetStockProps, COleControl::SerializeVersion

Index