COleControl::ResetStockProps

void ResetStockProps ( );

Açıklamalar

COleControl hisse senedi özellikleri varsayılan değerlerine durumunu başlatmak için bu işlevini çağırın. Özellikleri: görünüm, BackColor, BorderStyle, resim yazısı, etkin, yazı tipi, ForeColor, hWnd ve metin. Hisse senedi özellikleri açıklaması için bkz: ActiveX denetimleri: hisse senedi özellikleri ekleme.

COleControl::OnResetStategeçersiz kılmak için ResetStockProps ve ResetVersion kullanarak bir denetimin ikili başlatma performansını artırabilirsiniz. Aşağıdaki örneğe bakın. Başlatma en iyi duruma getirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: ActiveX denetimleri: optimizasyon.

Örnek

void CMyCtrl::O&nResetState()
{
 nbsp;  ResetVersion (makelong (_wVerMinor, _wVerMajor));
    ResetStockProps();

/ / özel özellikleri burada başlatılamıyor
}

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::ResetVersion, COleControl::SerializeStockProps

Index