COleControl::ReleaseDC

int ReleaseDC ( cdc * pDC );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pDC

Yayımlanması için konteyner aygıt içeriğini tanımlar.

Açıklamalar

Diğer uygulamalar tarafından kullanılmak üzere aygıt içeriğini boşaltma, penceresiz bir denetimin bir kapsayıcı görüntü aygıtı kapsamında serbest bırakmak bu işlevini çağırın. Uygulama, her çağrı için GetDC ReleaseDC çağırmanız gerekir.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::GetDC

Index