COleControl::ReleaseCapture

bool ReleaseCapture ( );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Fare yakalama serbest bırakmak bu işlevini çağırın. Denetimin şu anda fare yakalama varsa, yakalama piyasaya çıktı. Aksi takdirde, bu işlev etkisi yoktur.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::SetCapture, COleControl::GetCapture

Index