COleControl::Refresh

void Yenileyin ( );

Açıklamalar

Ole denetimi bir rötuş zorlamak için bu işlev çağrısı.

Bu işlev COleControl temel sınıfı tarafından yenileme adında bir hisse senedi yöntem desteklenmektedir. Bu denetimin belirli bir zamanda çizilecek kullanıcıların ole denetim sağlar. Bu yöntem hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı ActiveX denetimleri: yöntemler Visual c++ Programcı Kılavuzu.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::InvalidateControl

Index