COleControl::RecreateControlWindow

void RecreateControlWindow ( );

Açıklamalar

Yok etmek ve denetimin pencere yeniden bu işlevini çağırın. Bu pencere stili BITS değiştirmeniz gerekiyorsa gerekli olabilir.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index