COleControl::PreModalDialog

void PreModalDialog ( );

Açıklamalar

Herhangi bir kalıcı iletişim kutusunu görüntülemeden önce bu işlevi çağırın. Böylece konteyner tüm üst düzey pencereleri devre dışı bırakabilirsiniz bu işlevi çağırmanız gerekir. Sonra görüntülenen modla ilgili bir iletişim kutusu, sonra PostModalDialog çağırmanız gerekir.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::PostModalDialog

Index