COleControl::PostModalDialog

void PostModalDialog ( );

Açıklamalar

Bu işlev herhangi bir kalıcı iletişim kutusu görüntüleniyor sonra arayın. Konteyner PreModalDialogtarafından devre dışı herhangi bir üst düzey pencereleri etkinleştirmek üzere bu işlevi çağırmanız gerekir. Bu işlev PreModalDialog çağrısı ile eşleştirilmiş olabilir.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::PreModalDialog

Index