COleControl::ParentToClient

sanal UINT ParentToClient (lpcrectlprcBounds, LPPOINTpPoint, boolbHitTest yanlış=) const;

Dönüş değeri

BHitTest falseise, htnowheredöndürür. BHitTest trueise, üst (konteyner) noktası ole denetimi istemci alanında indi ve aşağıdaki fare isabet sınaması değerlerden biri konumu döndürür:

Parametreleri

lprcBounds

Kapsayıcı içindeki ole denetimi sınırları için işaretçi. İstemci alanı değil ama sınırları ve kaydırma çubukları dahil tüm denetim alanı.

pPoint

İşaretçi üst (konteyner) işaret denetim istemci alanının koordinatlarını çevrilecek.

bHitTest

Vuruş testi noktasında yapılacak olup olmadığını belirtir.

Açıklamalar

PPoint koordinatları istemci koordinatları içine çevirmek için bu işlevini çağırın. Giriş pPoint üzerinde üst (kapsayıcı üst sol köşesindeki) kökeni göreli olduğunu. Çıkışta pPoint ole denetimi (denetimin istemci alanının sol üst köşesinde) istemci alanı kökeni göreli olduğu.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::ClientToParent, COleControl::GetClientOffset

Index