COleControl::OnTextChanged

sanal void OnTextChanged ( );

Açıklamalar

Hisse senedi başlık veya metin özelliği değeri değiştiğinde çerçeve tarafından denir. Varsayılan uygulama InvalidateControl çağırır.

Sonra bu özellik değişikliklerinin bildirimi isterseniz bu işlevi geçersiz kılma.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::SetText, COleControl::InternalGetText, COleControl::InvalidateControl

Index