COleControl::OnShowToolBars

sanal void OnShowToolBars ( );

Açıklamalar

Aktif kullanıcı Arabirimi denetimi yapılmış zaman çerçeve tarafından denir. Varsayılan uygulama bir şey yok.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::OnHideToolbars

Index