COleControl::OnSetObjectRects

sanal bool OnSetObjectRects ( lpcrect lpRectPos, lpcrect lpRectClip );

Dönüş değeri

Sıfırdan yeniden konumlandırma kabul edilirse; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpRectPos

Denetimin yeni konumu ve konteyner boyutuna göre gösteren bir rect yapısı için işaretçi.

lpRectClip

Dikdörtgen bir alan denetimi kesilmiş için olduğu belirten rect yapısı için işaretçi.

Açıklamalar

Bir arama gerçekleştirmek için çerçeve tarafından çağrılan IOleInPlaceObject::SetObjectRects. Varsayılan uygulama otomatik olarak yeniden konumlandırma ve yeniden boyutlandırma denetim penceresini işleme ve true döner.

Bu işlev, bu işlev varsayılan davranışını değiştirmek için geçersiz kılma.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index