COleControl::OnSetExtent

sanal bool OnSetExtent ( LPSIZEL lpSizeL );

Dönüş değeri

Sıfır boyut değişikliği kabul edilirse; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpSizeL

 Genişlik ve yükseklik HIMETRIC birimlerle ifade denetimin göstermek için uzun tamsayı kullanır SIZEL yapısı için işaretçi.

Açıklamalar

Denetimin kapsamı çağrı sonucu değiştirilmesi gerektiğinde çerçeve tarafından denilen IOleObject::SetExtent. Varsayılan uygulama denetimin kapsamı yeniden boyutlandırma işler. Denetim yerinde etkin ise, konteynerin OnPosRectChanged çağrısı sonra yapılır.

Varsayılan kontrol boyutlandırma değiştirmek için bu işlevi geçersiz kılma.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index