COleControl::OnSetData

sanalboolOnSetData (lpformatetclpFormatEtc,LPSTGMEDIUMlpStgMedium, boolbRelease );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpFormatEtc

İşaretçi bir formatetc yapısı veri biçimini belirtme.

lpStgMedium

İşaretçi bir verilerin bulunduğu STGMEDIUM yapısı.

bRelease

Kontrol BIRIMI ücretsiz ise doğru ; Yanlış kontrol BIRIMI ücretsiz değil, eğer.

Açıklamalar

Tarafından belirtilen verilerle denetimin verileri değiştirmek için çerçeve olarak adlandırılır. Veri biçimi sürekli özelliğinde ayarlarsanız, varsayılan uygulama denetim durumu buna göre değiştirir. Aksi halde, varsayılan uygulama hiçbir şey yok. BRelease trueise, ReleaseStgMedium bir çağrı yapılır; Aksi takdirde değil.

Bu işlev belirtilen verileri denetimin verileri değiştirmek için geçersiz kılma.

Daha fazla bilgi için bkz: ole belgelerinde formatetc ve STGMEDIUM yapıları.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::DoPropExchange

Index