COleControl::OnSetClientSite

sanal void OnSetClientSite ( );

Açıklamalar

Kapsayıcı denetiminin IOleControl::SetClientSite işlevi çağrıldığında çerçeve tarafından denir. Varsayılan olarak, OnSetClientSite , veri yolu özellikleri yüklü olup olmadığını ve eğer aramaları denetler.DoDataPathPropExchange.

Bu bildirim herhangi bir özel işlem yapmak için bu işlevi geçersiz. Özellikle, bu işlevi geçersiz kılmaları temel sınıf aramak gerekir.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index