COleControl::OnResetState

sanal void OnResetState ( );

Açıklamalar

Denetimin özelliklerini varsayılan değerlerine ayarlanmalıdır zaman çerçeve tarafından denir. Varsayılan uygulama özellikleri için varsayılan değerleri ayarlamak neden bir CPropExchange nesnesi geçirmeden DoPropExchange, çağrı.

Denetim yazar bu ole denetimini başlatma kodunu ekleyebilirsiniz geçersiz kılınabilir. Bu işlev zaman denir IPersistStream::Load veya IPersistStorage::Load başarısız olursa, veya IPersistStreamInit::InitNew veya IPersistStorage::InitNew denir, olmadan önce IPersistStream::Load ya da IPersistStorage::Load arama.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::OnSetClientSite

Index