COleControl::OnRenderFileData

sanal bool OnRenderFileData ( lpformatetc lpFormatEtc, CFile * pFile );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpFormatEtc

Puan formatetc yapısı bilgi istenen biçimi belirtme.

pFile

Bir CFile nesne verileri işlenecek olan noktaları.

Açıklamalar

Depolama ortamı dosya olduğunda belirtilen biçimde veri almak için çerçeve tarafından çağrıldı. Belirtilen biçim gecikmeli işleme için DelayRenderData üye işlevini kullanarak Denetim nesnesi önceden yerleştirilen biridir. Bu işlev varsayılan uygulanması sadece false döndürür.

Verilerinizi istenen biçim ve ortamı sağlamak için bu işlevi geçersiz. Verilerinize bağlı olarak, diğer sürümlerinden birinde bu işlevi yerine geçersiz kılmak isteyebilirsiniz. Birden çok depolama ortamları yönetmek istiyorsanız, OnRenderDatageçersiz kılar. Verilerinizi bir dosyaya ya da değişken boyutu, OnRenderFileData geçersiz kılar.

Daha fazla bilgi için bkz: ole belgelerinde formatetc yapısı.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::OnRenderData, COleControl::OnRenderGlobalData

Index