COleControl::OnQueryHitRect

virtual bool OnQueryHitRect ( dword dwAspect, lpcrect pRectBounds, lpcrect prcLoc, uzun lCloseHint, dword * pHitResult );

Dönüş değeri

Sıfır isabet sonucu başarıyla döndürülürse; Aksi halde 0.

Parametreleri

dwAspect

Nasıl temsil edilmesi nesne olduğunu belirtir. Geçerli değerler numaralandırma alınır dvaspect ya da DVASPECT2.

pRectBounds

Ole denetimi istemci alanının sınırlama dikdörtgen belirtme rect yapısına yönelik işaretçinin.

prcLoc

Nesnenin sol üst köşesine göredir (örtüşmeye nesnesinin dikdörtgen ile), hit için denetlenecek dikdörtgen belirtme rect yapısına.

lCloseHint

Kullanılmıyor.

pHitResult

İsabet sorgu sonuç için işaretçi. Aşağıdaki değerlerden birini:

Açıklamalar

Bir kapsayıcının IViewObjectEx::QueryHitRect isteğine yanıt çerçevesinde tarafından çağrılan. Bir nesnenin ekran dikdörtgeni verilen dikdörtgen (dikdörtgen vurur) herhangi bir noktasında çakışıyor olup olmadığını sorgular. QueryHitRect hits dikdörtgen olmayan nesneler için test kılınabilir.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::OnQueryHitPoint

Index