COleControl::OnQueryHitPoint

virtual bool OnQueryHitPoint ( dword dwAspect, lpcrect pRectBounds, nokta ptlLoc, uzun lCloseHint, dword * pHitResult );

Dönüş değeri

Sıfır isabet sonucu başarıyla döndürülürse; Aksi halde 0. Hit ole denetimi görüntüleme alanı ile bir çakışma olduğunu.

Parametreleri

dwAspect

Nesnenin nasıl temsil belirtir. Geçerli değerler numaralandırma alınır dvaspect ya da DVASPECT2.

pRectBounds

Ole denetimi istemci alanının sınırlama dikdörtgen belirtme rect yapısına yönelik işaretçinin.

ptlLoc

Bir vurmak için kontrol noktasını belirten gelin yapısı için işaretçi. Nokta ole istemci alanı koordinatları belirtilen.

lCloseHint

"Bir vurmak için kontrol noktasına yakın" tanımlayan mesafe.

pHitResult

İsabet sorgu sonuç için işaretçi. Aşağıdaki değerlerden birini:

Açıklamalar

Bir kapsayıcının IViewObjectEx::QueryHitPoint isteğine yanıt çerçevesinde tarafından çağrılan. Nesnenin görünen dikdörtgen verilen noktada örtüştüğünü olup olmadığını sorgular (nokta hits). QueryHitPoint hits dikdörtgen olmayan nesneler için test kılınabilir.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::OnQueryHitRect

Index