COleControl::OnProperties

sanal bool OnProperties ( lpmsg lpMsg, hwnd hWndParent, lpcrect lpRect );

Dönüş değeri

Arama başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpMsg

Windows ileti fiil çağrılan bir işaretçi.

hWndParent

Denetimin üst pencere tutamacı.

lpRect

Kapsayıcı denetimi tarafından kullanılan dikdörtgen bir işaretçi.

Açıklamalar

Denetimin özelliklerini fiil konteyner tarafından çağrıldığında çerçeve tarafından denir. Varsayılan uygulama bir kalıcı özellik iletişim kutusunu görüntüler.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index