COleControl::OnMapPropertyToPage

sanal bool OnMapPropertyToPage ( DISPID DISPID, LPCLSID lpclsid, bool * pbPageOptional );

Dönüş değeri

Sıfır olmayan bir sınıf kimliği lpclsiddöndürülürse; Aksi halde 0.

Parametreleri

dispid

Denetimin bir özelliğine gönderme kimliği.

lpclsid

Sınıf kimliği üzerinden döndürülür bir CLSID yapısı için işaretçi.

pbPageOptional

Belirtilen özellik sayfası kullanımını isteğe bağlı olup bir gösterge döndürür.

Açıklamalar

Olarak adlandırılan bir özellik sayfasında belirtilen özelliği düzenleme uygulayan sınıf kimliği edinmek için çerçeve tarafından.

Konteynerin özellik tarayıcısı, denetimin özellik sayfalarından çağırmak için bir yol sağlamak için bu işlevi geçersiz kılma.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::OnGetDisplayString

Index