COleControl::OnKeyPressEvent

sanal void OnKeyPressEvent ( ushort nChar );

Parametreleri

nChar

Tuşa basıldığında sanal-anahtar kodu değerini içerir.

Açıklamalar

Çerçeve tarafından stok ateş KeyPress olayından sonra denir. Not nChar değeri konteyner tarafından değişiklik yapılmış.

Bu olay gerçekleştikten sonra bildirim isterseniz bu işlevi geçersiz kılma.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::FireKeyPress

Index