COleControl::OnKeyDownEvent

sanal void OnKeyDownEvent ( ushort nChar, ushort nShiftState );

Parametreleri

nChar

Preslenmiş anahtar sanal-anahtar kodu değeri.

nShiftState

Aşağıdaki bayrakları bir arada içerir:

Açıklamalar

Borsa bir KeyDown olay işlendikten sonra çerçeve tarafından adlandırılan.

Olay harekete sonra önemli bilgilere erişim denetim ihtiyacı varsa bu işlevi geçersiz kılma.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::OnKeyUpEvent, COleControl::OnKeyPressEvent

Index