COleControl::OnHideToolBars

sanal void OnHideToolBars ( );

Açıklamalar

Denetim UI devre dışı olduğunda çerçeve tarafından denir. Uygulama OnShowToolbars tarafından görüntülenen tüm araç çubuklarını gizlemek gerekir.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::OnShowToolbars

Index