COleControl::OnGetViewRect

virtual bool OnGetViewRect ( dword dwAspect, lprectl pRect );

Dönüş değeri

Sıfır dikdörtgen boyutlu nesneye başarıyla döndürülür; Aksi halde 0.

Parametreleri

dwAspect

Hangi form veya nesne boy açıklayan dword belirtir. Geçerli değerler numaralandırma alınır dvaspect ya da DVASPECT2

pRect

Puan rectl yapısı içinde nesne çizilmiş dikdörtgen belirtme. Bu parametre, konumlandırma ve nesne uzanan denetler.

Açıklamalar

Bir kapsayıcının IViewObjectEx::GetRect isteğine yanıt çerçevesinde tarafından çağrılan. Nesnenin boyutunu OnGetViewRect tarafından (ekranın sol üst köşesindeki varsayılandır) belirli bir konumdan başlayarak bir dikdörtgen haline dönüştürülür. Kontrol iki taramalı çizim kullanır ve, opak ve saydam bölümleri farklı boyutları varsa bu işlevi geçersiz kılma.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::OnGetViewExtent

Index