COleControl::OnGetPredefinedValue

sanal bool OnGetPredefinedValue ( DISPID DISPID, dword dwCookie, değişik far * lpvarOut );

Dönüş değeri

Sıfır olmayan bir değer lpvarOutdöndürülürse; Aksi halde 0.

Parametreleri

dispid

Denetimin bir özelliğine gönderme kimliği.

dwCookie

Daha önce COleControl::OnGetPredefinedStrings geçersiz kılma tarafından döndürülen bir çerez değeri.

lpvarOut

Üzerinden bir özellik değeri döndürülür bir VARIANT yapısına yönelik işaretçinin.

Açıklamalar

Daha önce COleControl::OnGetPredefinedStrings geçersiz kılma tarafından döndürülen önceden tanımlanmış dizelerden birini karşılık gelen değeri elde etmek için çerçeve tarafından çağrılan.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::OnGetPredefinedStrings, COleControl::OnGetDisplayString

Index