COleControl::OnGetPredefinedStrings

sanal bool OnGetPredefinedStrings ( DISPID DISPID, CStringArray * pStringArray, CDWordArray * pCookieArray );

Dönüş değeri

Sıfır olmayan elemanları pStringArray ve pCookieArray eklendi.

Parametreleri

dispid

Denetimin bir özelliğine gönderme kimliği.

pStringArray

Bir dize dizisi ile doldurulması için dönüş değerleri.

pCookieArray

Dönüş değerleri ile dolu bir dword dizisi.

Açıklamalar

Önceden tanımlanmış dizeleri, bir özelliğin olası değerleri temsil eden bir dizi elde etmek için çerçeve tarafından çağrılan.

Kontrol özelliği ile dizeleri tarafından temsil edilmesi olası değerler kümesi varsa, bu işlevi geçersiz. PStringArrayiçin eklenen her öğe için karşılık gelen bir "cookie" öğesine eklemek gerekir pCookieArray. Bu "cookie" değerleri daha sonra çerçeve tarafından COleControl::OnGetPredefinedValue işlevine aktarılabilir.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::OnGetPredefinedValue, COleControl::OnGetDisplayString

Index