COleControl::OnGetInPlaceMenu

sanal HMENU'nun OnGetInPlaceMenu ( );

Dönüş değeri

Denetim menüsünü veya denetim yok boş tanıtıcı. Varsayılan uygulama null döndürür.

Açıklamalar

Konteynerin varolan menü birleştirilecek menü edinmek için aktif kullanıcı Arabirimi denetimi ne zaman çerçeve tarafından adlandırılan.

Ole kaynakları birleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı menü ve kaynakları (ole) Visual c++ programlama Kılavuzu.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index