COleControl::OnGetDisplayString

s&anal bool OnGetDisplayString ( DISPID DISPID, CStringamp; strValue );

Dönüş değeri

Sıfır olmayan bir dize strValue; içinde aksi takdirde 0 döndürülürse.

Parametreleri

dispid

Denetimin bir özelliğine gönderme kimliği.

strValue

Üzerinden bir dize döndürülür CString nesnesine bir başvuru.

Açıklamalar

DISPID tarafından tanımlanan özelliğinin geçerli değeri temsil eden bir dize edinmek için çerçeve tarafından çağrılan.

Bu işlev denetim değerini doğrudan bir dizeye dönüştürülemiyor özelliğe sahip ve kapsayıcısı tarafından sağlanan özellik tarayıcıda görüntülenecek özellik değeri geçersiz.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::OnMapPropertyToPage

Index