COleControl::OnGetControlInfo

sanal void OnGetControlInfo ( LPCONTROLINFO pControlInfo );

Parametreleri

pControlInfo

İşaretçi bir CONTROLINFO yapısında doldurulmalıdır.

Açıklamalar

Denetimin kapsayıcı denetimi hakkında bilgi istendiğinde çerçeve tarafından denir. Bu bilgiler, denetimin kısayol tuşlarının açıklaması öncelikle oluşur. Varsayılan uygulama pControlInfo varsayılan bilgilerle doldurur.

Kısayol tuşlarını işlemek denetim ihtiyacı varsa bu işlevi geçersiz kılma.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index