COleControl::OnFreezeEvents

sanal void OnFreezeEvents ( bool bFreeze );

Parametreleri

bFreeze

true ise denetimin olay işleme dondurulmuş; Aksi takdirde yanlış.

Açıklamalar

Konteyner IOleControl::FreezeEventsçağıran sonra çerçeve tarafından çağrıldı. Varsayılan uygulama bir şey yok.

Olay işleme dondurulmuş ve çözülmüş olup ek davranış isterseniz bu işlevi geçersiz kılma.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index