COleControl::OnForeColorChanged

sanal void OnForeColorChanged ( );

Açıklamalar

Hisse senedi ForeColor özelliğinin değeri değiştiğinde çerçeve tarafından denir. Varsayılan uygulama InvalidateControl çağırır.

Sonra bu özellik değişikliklerinin bildirimi isterseniz bu işlevi geçersiz kılma.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::SetForeColor, COleControl::InvalidateControl

Index