COleControl::OnFontChanged

sanal void OnFontChanged ( );

Açıklamalar

Hisse senedi Font özellik değeri değiştiğinde çerçeve tarafından denir. Varsayılan uygulama COleControl::InvalidateControlçağırır. Denetimi bir Windows Denetim sınıflara, varsayılan uygulama da denetimin pencere için bir wm_setfont iletisi gönderir.

Sonra bu özellik değişikliklerinin bildirimi isterseniz bu işlevi geçersiz kılma.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::GetFont, COleControl::InternalGetFont, COleControl::InvalidateControl

Index