COleControl::OnEventAdvise

sanal void OnEventAdvise ( bool bAdvise );

Parametreleri

bAdvise

Gerçek bir olay işleyicisi denetime bağlı olduğunu gösterir. Yanlış bir olay işleyicisi denetimden kapatıldı gösterir.

Açıklamalar

Bir olay işleyicisi bağlı ya da bağlantısı kesilmiş bir ole denetimi çerçeve tarafından adlandırılan.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index