COleControl::OnEnumVerbs

sanal bool OnEnumVerbs ( lpenumoleverb far * ppenumOleVerb );

Dönüş değeri

Sıfır fiil varsa; Aksi halde 0.

Parametreleri

ppenumOleVerb

Denetimin fiiller sıralar IEnumOLEVERB nesneye bir işaretçi.

Açıklamalar

Konteyner IOleObject::EnumVerbs üye işlevini çağırdığında çerçeve tarafından denir. Varsayılan uygulama iletisi göster on_oleverb girdileri numaralandırır.

Sıralama fiillerin varsayılan biçimini değiştirmek için bu işlevi geçersiz kılma.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: on_oleverb, on_stdoleverb

Index