COleControl::OnEnabledChanged

sanal void OnEnabledChanged ( );

Açıklamalar

Hisse senedi Enabled özelliğinin değeri değiştiğinde çerçeve tarafından adlandırılan.

Sonra bu özellik değişikliklerinin bildirimi isterseniz bu işlevi geçersiz. Varsayılan uygulama InvalidateControl çağırır.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::SetEnabled, COleControl::GetEnabled

Index