COleControl::OnEdit

sanal bool OnEdit ( lpmsg lpMsg, hwnd hWndParent, lpcrect lpRect );

Dönüş değeri

Arama başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpMsg

Windows ileti fiil çağrılan bir işaretçi.

hWndParent

Denetimin üst pencere tutamacı.

lpRect

Kapsayıcı denetimi tarafından kullanılan dikdörtgen bir işaretçi.

Açıklamalar

UI aktive olması için denetimi neden bu işlevini çağırın. Bu denetimin OLEIVERB_UIACTIVATE fiil çağırma aynı etkiye sahiptir.

Bu işlev genellikle on_oleverb iletisi göster girişi işleyici işlevi olarak kullanılır. Bu bir "Düzen" fiili denetimin "Nesne" menüsünde kullanılabilmesini sağlar. Örneğin:

On_oleverb (AFX_IDS_VERB_EDIT, OnEdit)

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index